حل المسائل فصل چهارم کتاب مرجع کنترل چند متغیره دکتر خاکی صدیق

در این فایل تمامی مسایل فصل چهارم کتاب کنترل چند متغیره ویرایش جدید دکتر خاکی صدیق تحت عنوان"تحلیل و طراحی سیستم های کنترل چند متغیره در حوزه فضای حالت" به تعداد 11 تمرین چند قسمتی بصورت تشریحی کامل و خودآموز حل دستی شده است. این مسایل حل شده می تواند مورد استفاده دانشجویان عزیز مقطع ارشد برق-کنترل که درس کنترل چند متغیره را دارند و یا مهندسین کنترل قرار گیرد.

10,000 تومان

MutivariableControl_fasle4.zip
14 مگابایت